Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

IJweg 1580naast, Nieuw-Vennep € 590.000,- k.k. Plan nu je bezichtiging Plan een fysieke of virtuele afspraak

Beschrijving

Heeft u altijd al uw eigen woning willen bouwen?

De gemeente Haarlemmermeer biedt een royale kavel aan waarop u uw woonwensen kunt realiseren. Het perceel grond is gelegen naast de IJweg 1580 in Nieuw-Vennep en staat kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, perceelnummer 3609. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 1.488 m² en is bestemd om een vrijstaande woning op te bouwen. Het perceel heeft in het bestemmingsplan Nieuw-Vennep Getsewoud (2013) de bestemming Wonen en de bestemming Tuin.

Minimumeisen
- U kunt op dit perceel één woning realiseren conform de geldende bestemming.
- De grondprijs voor het perceel is € 590.000 k.k.
- Grote vrijheid in vormgeving bebouwing en erfafscheidingen binnen de regels van het bestemmingsplan en visie Polderlinten.
- Gebruik van de woning voor beroep aan huis is mogelijk.

Samenvatting bouwregels bestemmingsplan
- Hoofdgebouw binnen het bouwvlak
- Hoofdgebouw: maximale goothoogte 6 meter; maximale nokhoogte woning: 10 meter
- Bijgebouw: maximale goothoogte 3 meter; maximale nokhoogte 5 meter
- Maximale oppervlakte aan bijgebouwen 126 m2, conform bestemmingsplan

Voorwaarden
- Op de verkoop zijn de voorwaarden uit de reserverings- en koopovereenkomst van toepassing (zie bijlage/website makelaar);
- Op de verkoop zijn de Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Haarlemmermeer 2019 van toepassing, voor zover daarvan in de overeenkomsten niet wordt afgeweken (zie bijlage/website makelaar);
- De gemeente verricht volgens haar Bibob-beleid een integriteitstoets door beoordeling van het door u ingevulde Bibob-formulier inclusief bijlagen (zie bijlage/website makelaar);
- Het perceel grond zal fiscaal bouwrijp geleverd worden, vrij van opstallen en gebruiksrechten;
- U vraagt de benodigde vergunningen aan;
- U maakt de kavel bouwrijp;
- U verplicht zich daarnaast om 10% van de koopsom als waarborgsom, bij ondertekening van de koopovereenkomst te betalen. Deze wordt verrekend bij de feitelijk levering (notaris).
- Bomen langs de IJweg, voor de kavel op gemeentegrond mogen niet worden gekapt;
- De wadi aan de IJweg blijft in eigendom van de gemeente;
- Over de grondprijs kan niet worden onderhandeld. Deze kan worden geïndexeerd;
- De inhoud van de koopovereenkomst staat grotendeels vast.

Verplichtingen gemeente
Gemeente zorgt voor:
- De planologische bestemming: De gemeenteraad heeft op 11 april 2013 het bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Getsewoud’ vastgesteld, dat nadien onherroepelijk is geworden en dat ter plaatse woningbouw mogelijk maakt;
- Aansluiting van de inrit van de kavel op de openbare weg;
- Een recent verkennend bodemonderzoek (is in 2023 uitgevoerd);
- Het onderzoek naar historische zakelijke rechten;
- Een koopovereenkomst op basis van de Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Haarlemmermeer 2019, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 25 juni 2019.

Inschrijving,
Bent u geïnteresseerd in de aankoop van deze kavel? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken via een email met uw contact- en adresgegevens naar verkopend makelaar tot vrijdag 16 februari 2024.
Door het doen van een inschrijving wordt u geacht te hebben ingestemd met de voorgeschreven werkwijze.

Beoordeling en gunning
Alle complete inschrijvingen worden verzameld en aangeleverd bij de notaris, Novitarius te Hoofddorp. Alle inschrijvers krijgen van de notaris een lotnummer toegekend. De kandidaat met het winnende lot krijgt de kavel aangeboden.

De gunningsbeslissing zal in beginsel binnen 5 werkdagen na het sluiten van de inschrijving door de makelaar via e-mail aan u worden bekend gemaakt. Als dat naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk is, kan de gunningsbeslissing worden aangehouden, hetgeen tevens per e-mail aan u zal worden gemeld.

Vervolgstappen

Kennismakingsgesprek
De kandidaat die de kavel krijgt toegewezen, wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de makelaar. Daarin worden de procedure en stukken toegelicht en kunnen kandidaten vragen stellen. Ook inventariseert de makelaar de plannen en verwachtingen van kandidaten. Waar nodig doet de makelaar suggesties voor een te volgen procedure en traject met een architect, aannemer en/of projectmatige aanbieder.

BIBOB-toets
Een kandidaat zal een BIBOB toetsing succesvol moeten doorlopen. Het BIBOB is bijgevoegd (zie bijlage/website makelaar). Het succesvol doorlopen van de BIBOB-toets is een vereiste om voor reservering van de kavel in aanmerking te komen. Met de BIBOB-toets controleert de gemeente de integriteit van de kandidaat. De gemeente wil alleen verkopen aan bonafide (rechts)personen.

Reserveringsovereenkomst
Na het gesprek en goedkeuring BIBOB biedt de gemeente de kandidaat een reserveringsovereenkomst aan. Met deze reserveringsovereenkomst krijgt de kandidaat de exclusiviteit om de mogelijkheden voor de verwerving, het ontwerp en de bebouwing en realisatie van de betreffende kavel te onderzoeken. Deze reserveringsovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van zes weken met een verlengingsmogelijkheid van vier weken. Voor het aangaan van de reserveringsovereenkomst wordt een reserveringsvergoeding van € 1.000,- (inclusief btw) bij de kandidaat in rekening gebracht. Deze reserveringsvergoeding zal in mindering worden gebracht op de koopprijs indien door de kandidaat een koopovereenkomst voor de kavel wordt gesloten. Indien de kandidaat niet binnen de reserveringsperiode tot aankoop van de kavel overgaat, komt de reserveringsvergoeding aan de gemeente toe.

Koopovereenkomst
Indien de kandidaat besluit tot aankoop over te gaan, laat hij dat weten aan de makelaar binnen de overeengekomen reserveringsperiode. Vervolgens zal door de gemeente de koopovereenkomst voor de betreffende kavel worden opgesteld aan de hand van het model. De makelaar nodigt de kandidaat uit op kantoor om de koopovereenkomst door te nemen, waarna deze digitaal ondertekend zal worden.


Voor alle informatie betreffende het kavel kunt u terecht op:
https://hoekstraenvaneck.nl/documents/HVE/94929_Stukken-kavel-IJweg-naast-1580-compleet.pdf

Wij zien uw belangstelling graag uiterlijk 16 februari a.s. tegemoet.
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Vraagprijs € 590.000,-
Bouwvorm Kavels
Type Bouwgrond
Perceeloppervlakte 1.488 m²
Hoe kun je dit huis verduurzamen?
naar boven

Wat is er in de buurt

Wonen in Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep is een van de twee dorpen die officieel gesticht werden na de drooglegging van de Haarlemmermeer.

Het dorp bestaat uit een aantal wijken en gebieden, in 1998 werd begonnen met de bouw van de wijk Getsewoud. In 2003 werd het geheel vernieuwde winkelcentrum: "De Symfonie", met meer dan 80 winkels, geopend.

Nieuw-Vennep bevat volop bedrijvigheid en heeft een aantal grote ondernemingen. Ook zijn er vele recreatiemogelijkheden.

De gemeente Haarlemmermeer heeft een breed aanbod van onderwijsvoorzieningen (scholen): van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

Er zijn veel sportverenigingen voor zowel jongeren als ouderen. Van bridgeclub “Linquenda” tot zwemvereniging “Nieuw-Vennep”.

Nieuw-Vennep ligt aan het kruispunt van de Venneperweg en Hoofdweg, het kruispunt vormt het centrum van het dorp. Ten oosten van Nieuw-Vennep loopt de A4 met het knooppunt Burgerveen.

naar boven

IJweg 1580naast bekijken

Woning bezichtigen?

Plan nu bezichtiging
naar boven

Plan je route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis