Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

Duinpad 23, Zwaanshoek € 975.000,- v.o.n. Plan nu je bezichtiging Plan een fysieke of virtuele afspraak

Bekijk onze vestigingen
Elke dag tot 23.00 uur bereikbaar
Overzichtskaart van Nederland met alle vestigingen aangegeven

Beschrijving

MY CASTLE, MY HOME
16 villa-appartementen

HIER WORDT GESCHIEDENIS GESCHREVEN, MET EEN GEBOUW DAT UNIEK IS VOOR NEDERLAND

Welkom in Residence Boseilanden. Een authentiek gebouw dat vroegere tijden verbindt met het wooncomfort van nu. Een residence in alle opzichten, exclusief in elk detail en omgeven door groen. Residence Boseilanden is gelegen aan de exclusieve westflank van de Haarlemmermeer, op fietsafstand van Bloemendaal, Heemstede, duinen en strand.

RESIDEREN AAN DE EXCLUSIEVE WESTFLANK VAN DE HAARLEMMERMEER

Het is een gebouw dat u in één klap herkent. Herinnerend aan de vaderlandse geschiedenislessen op school. Een gebouw met de allure van een echt kasteel, in een decor dat er naadloos bij past. Een oprijlaan, een kasteeltuin en natuur rondom. Residence Boseilanden brengt de geschiedenis terug. Maar nu als modern woongebouw, met alle gemakken en comfort die u van een residentie verlangt.

De exclusiviteit van Residence Boseilanden krijgt nog een extra accent als u weet dat het slechts om zestien appartementen gaat. Die zijn verdeeld over zes woonlagen met Garden-appartementen, Loft-appartementen en Penthouses. Wat alle appartementen gemeen hebben is de ligging op het zuidwesten en de ongekende ruimte. De woonoppervlaktes lopen uiteen van circa 180 tot wel 253 vierkante meter. Plafonds met extra hoogte versterken de beleving van de ruimte nog eens extra. Ook buiten geniet u van uw residentiële verblijf. Afhankelijk van het appartement van uw voorkeur meten de privébalkons en -terrassen circa 17 tot 135 vierkante meter.

En uw buitenverblijf wordt zelfs nog groter, met een bijzondere kasteeltuin voor gemeenschappelijk gebruik. Een kasteeltuin die alle verwachtingen overtreft, met een oppervlakte van circa 4.800 vierkante meter. Ook rondom Residence Boseilanden is het groen. Aan alle zijden kijkt u uit over de natuur. Hier, op deze locatie, lijkt de Randstad ver weg en ervaart u maximaal de beleving van het buitengebied. Met boerderijen die bewaard zijn gebleven als herkenbare ijkpunten in een landelijke ambiance.

HET SUMMUM VAN LUXE

Binnen het aantal van zestien appartementen heeft u de mogelijkheid om uw woonwensen te realiseren. De variëteit is groot. Stelt u prijs op een grote woonkamer of zelfs een living van XL-afmetingen? Wilt u twee of drie slaapkamers? Is een werkkamer voor u wellicht een aantrekkelijke optie? Die mogelijkheden zijn er in Residence Boseilanden. Een tweede badkamer is standaard al voorzien.

Goed om te weten: de standaard indeling van het appartement van uw keuze is in overleg aan te passen. Ook kiest u voor de ligging de u het meest aanspreekt: niet alleen de woonlaag, maar ook de bijbehorende buitenruimte.

In een decor als dit mag het voor zich spreken dat auto’s uit het zicht geparkeerd worden. Per appartement heeft u twee parkeerplaatsen in de parkeergarage en het gemak van een berging en een aparte fietsenberging, gelegen op de begane grond.

THE LOFT COLLECTION: NEGEN LOFT-APPARTEMENTEN VAN 180 TOT 233 M2
~ het is de beleving van ruimte die een woning tot een echte loft maakt ~

Ruimte. Het is misschien wel uw eerste gedachte bij een loft. Die beleving is terug te vinden op de tweede, derde en vierde woonlaag van Residence Boseilanden. Per etage is er ruimte voor een drietal Loft-appartementen. Verschillend van indeling, altijd met die overweldigende beleving van exclusiviteit: van circa 180 tot 233 vierkante meter woonoppervlakte.

Aan welke van de negen mogelijkheden u ook de voorkeur geeft: de standaard indeling is vooral bedoeld ter inspiratie. Zoals bij lofts gebruikelijk is bent u in de gelegenheid uw eigen woonideeën te realiseren, in samenspraak met de aannemer. Buiten wacht een balkon met prachtig uitzicht over de kasteeltuin.

BOUWNUMMER 12: REALISEER UW WOONWENSEN IN ÉÉN VAN DE LOFT APPARTEMENTEN
Met oppervlakten van circa 180 tot 233 vierkante meter is er niets wat u weerhoudt om uw eigen ideeën los te laten op The Lofts. Daar zijn deze (hoek)appartementen ook voor bedoeld: u de vrijheid geven uw eigen indeling te bepalen. Drie, vier of zelfs vijf slaapkamers? Een dubbele badkamer is al standaard. De optie van een kantoor aan huis? Uw inspiratie krijgt er de ruimte. Letterlijk.

KENMERKEN
• Vierkamer-appartement, woonoppervlakte circa 183 m²
• Aangrenzend beschut loggiaterras in de ‘ronde toren’ van circa 17 m²
• Living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte
• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken
• Bijkeuken en opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot de badkamer en mogelijkheid voor kastenwand
• Tweede (gasten)slaapkamer met eigen badkamer
• Separate (werk)kamer
• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.
• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

DE LIGGING VAN RESIDENCE BOSEILANDEN, UNIEK IN DE RANDSTAD

Residence Boseilanden is niet alleen architectonisch een icoon. De ligging is al even iconisch, op een kruispunt van groen en recreatie in de Randstad. Twee groenstructuren komen samen op deze plek. De Boseilanden is de ene, een zone van natuur- en recreatiegebieden van noord (recreatiegebied Spaarnwoude) naar zuid (de Kagerplassen). Die groene buffer is er ooit gekomen om de steden Amsterdam en Haarlem voldoende lucht te geven, letterlijk en figuurlijk.

De andere groenstructuur is het Duinpad, van oost naar west. Een naam die de oorsprong al verraadt: het Duinpad loopt van het strand via de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland naar de westflank van de Haarlemmermeer, via Bloemendaal en het Reigersbos in Bennebroek. Het zijn natuurgebieden die ook in de toekomst hun status behouden. De provincie Noord-Holland maakt zich er sterk voor dat het gebied niet mag verstedelijken.

Het kruispunt van de twee groenstructuren is exact de plek waar straks de kasteeltuin komt te liggen. Kan het natuurrijker? Om die reden krijgt Residence Boseilanden ook Duinpad 1 als toekomstig adres. Symbolisch, als kruispunt van twee groen- en recreatieverbindingen die elkaar daar ontmoeten.

LIGGING TEMIDDEN VAN HET GROEN, MAAR TOCH OVERAL DICHTBIJ.

Op de fiets bent u in een aantal minuten bij alle voorzieningen. Alles is op korte afstand: winkels en scholen, medische faciliteiten en sportcomplexen, verenigingen en cultuur. Al fietsend door het groen zijn plaatsen als Heemstede en Bloemendaal bereikbaar. En ook grote steden als Haarlem en Amsterdam zijn via het snelwegennet goed verbonden met de locatie van Residence Boseilanden.


------------- English Translation---------------

MY CASTLE, MY HOME
16 villa apartments

HISTORY IS WRITTEN HERE, WITH A BUILDING UNIQUE TO THE NETHERLANDS
Welcome to Residence Boseilanden. An authentic building that connects earlier times with the living comfort of today. A residence in every way, exclusive in every detail and surrounded by greenery. Residence Boseilanden is located on the exclusive west flank of the Haarlemmermeer, within cycling distance of Bloemendaal, Heemstede, dunes and beach.

RESIDING ON THE EXCLUSIVE WEST FLANK OF THE HAARLEMMERMEER
The exclusivity of Residence Boseilanden gets an extra accent when you know that it only concerns sixteen apartments. These are spread over six floors with Garden apartments, Loft apartments and Penthouses. What all apartments have in common is the southwest orientation and the unprecedented space. The living areas vary from approximately 180 to 253 square meters. You can also enjoy your residential stay outside. Depending on your preferred apartment, the private balconies and terraces measure approximately 17 to 135 square meters.

And then there is a castle garden that exceeds all expectations, with an area of approximately 4,800 square meters. Only accessible to residents of Residence Boseilanden. It is also green around Residence Boseilanden. You look out over nature on all sides. Here, at this location, the Randstad seems far away and you experience the countryside to the fullest. With farms that have been preserved as recognizable benchmarks in a rural atmosphere.

THE ULTIMATE OF LUXURY
Within the number of sixteen apartments you have the opportunity to realize your housing needs. The variety is great. Do you appreciate a large living room or even a living room of XL dimensions? Do you want two or three bedrooms? Is an office an attractive option for you? These options are available in Residence Boseilanden. A second bathroom is already provided as standard.
In a decor like this it obvious that cars are parked out of sight. Per apartment you have two parking spaces in the parking garage and the convenience of a storage and a separate bicycle storage, located on the ground floor.

THE LOFT COLLECTION: NINE LOFT APARTMENTS FROM 180 TO 233 M2
~ it is the experience of space that turns a home into a real loft ~

Room. It may be your first thought when thinking of a loft. That experience can be found on the second, third and fourth floors of Residence Boseilanden. There is room for three Loft apartments on each floor. Different in layout, always with that overwhelming experience of exclusivity: from approximately 180 to 233 square meters of living space.

Whichever of the nine options you prefer: the standard layout is mainly intended for inspiration. As is customary with lofts, you have the opportunity to realize your own living ideas, in consultation with the contractor. A balcony with a beautiful view over the castle garden awaits you outside.

APPARTMENT NUMBER 12: REALIZE YOUR LIVING WISHES IN ONE OF THE LOFT APARTMENTS
With surfaces of approximately 180 to 233 square meters, there is nothing to stop you from unleashing your own ideas at The Lofts. That is what these (corner) apartments are also intended for: giving you the freedom to determine your own layout. A double bathroom is already standard. The option of a home office? There is room for your inspiration. Literal.

CHARACTERISTICS
• Four-room apartment, living area approximately 183 m²
• Adjoining sheltered loggia terrace in the 'round tower' of approximately 17 m²
• Living room with plenty of space for a living and dining area
• Space for open (island) kitchen
• Utility room and space for washing machine and dryer
• Master bedroom with direct access to the bathroom and possibility for a closet wall
• Second (guest) bedroom with private bathroom
• Separate (work) room
• Underfloor heating and cooling. Living without gas.
• Two private parking spaces and extra storage in the closed parking garage

THE LOCATION OF RESIDENCE BOSEILANDEN, UNIQUE IN THE RANDSTAD
Residence Boseilanden is not only an architectural icon. The location is just as iconic, at a crossroads of greenery and recreation in the Randstad. Two green structures come together here. The Boseilanden is one of them, a zone of nature and recreational areas from north (Spaarnwoude recreation area) to south (Kagerplassen). That green buffer was created to provide the cities of Amsterdam and Haarlem with sufficient air, literally and figuratively.

The other green structure is the Duinpad, from east to west. A name that already betrays its origin: the Duinpad runs from the beach via the dunes of the Zuid-Kennemerland National Park to the west flank of the Haarlemmermeer, via Bloemendaal and Bennebroek. These are nature reserves that will also retain their status in the future. The province of Noord-Holland is making a strong case for the area not to be urbanized.

LOCATION IN THE MIDDLE OF THE GREEN, YET CLOSE TO EVERYTHING.
You can reach all amenities in a few minutes by bike. Everything is a short distance away: shops and schools, medical facilities and sports complexes, associations and culture. You can reach places such as Heemstede and Bloemendaal by cycling through the greenery. Large cities such as Haarlem and Amsterdam are also well connected to the location of Residence Boseilanden via the motorway network.
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Vraagprijs € 975.000,-
Bouwvorm Nieuwbouw
Type bovenwoning, appartement
Ligging aan rustige weg
Woonoppervlakte 183 m²
Inhoud 586 m³
Bouwjaar 2023
Slaapkamers 3
Woonlagen 6
Servicekosten € 330,- p/m
Tuin geen tuin
Garage parkeerkelder
Schuur box
Verwarming aardwarmte, vloerverwarming geheel
naar boven

Plattegronden

naar boven

Wat is er in de buurt

Wonen in Zwaanshoek

Zwaanshoek

Zwaanshoek is een Noord-Hollands dorp in de gemeente Haarlemmermeer met in 2008 1780 inwoners. Het dorp ligt aan de ringvaart, tegenover Bennebroek. Via een brug zijn beide plaatsen met elkaar verbonden. Ten noorden ligt Cruquius, ten zuiden Beinsdorp en ten oosten Hoofddorp.

Tot in de jaren '50 had het dorp geen officiële naam en werd het aangeduid als Bennebroekerbuurt. De naam Zwaanshoek zou zijn ontstaan kort na de inpoldering toen er in dit gebied veel wilde zwanen neerstreken.

Zwaanshoek bestond aanvankelijk uit wat lintbebouwing langs de ringdijk van de Haarlemmermeer - ter plekke Bennebroekerdijk geheten - en de Bennebroekerweg. In de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw is Zwaanshoek uitgebreid met nieuwbouw.

naar boven

Duinpad 23 bekijken

Woning bezichtigen?

Bekijk onze vestigingen
Elke dag tot 23.00 uur bereikbaar
Overzichtskaart van Nederland met alle vestigingen aangegeven
Plan nu bezichtiging
naar boven

Plan je route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis