Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

Grasweg 73-75, Amsterdam € 90.000,- p/j Verhuurd onder voorbehoud Contact

Beschrijving

Op zoek naar een MULTIFUNCTIONELE KANTOORRUIMTE met veel daglicht, een dubbel DAKTERRAS met schitterend uitzicht over het IJ en een HISTORISCHE PLEK in de voormalige scheepswerf "De Groene Draeck" in Amsterdam Noord?

For English description see below!

Algemeen:
Gelegen op de landtong tussen het Tolhuiskanaal en direct aan het IJ is de voormalige scheepsbouwhal in 1995 onder architectuur verbouwd tot uniek bedrijfsverzamelgebouw.
De naam van de loods verwijst naar het door de werf gebouwde geschenk van de Nederlandse bevolking aan prinses Beatrix ter gelegenheid van haar 18e verjaardag "De Groene Draeck". Het betonskelet van hal is aan de buitenzijde is nog duidelijk zichtbaar.

In het gebouw bieden wij op de 3e verdieping een fraaie unit met mooie raampartijen, marmeren vloer, grote vergaderkamer en diverse faciliteiten in een flexibel in te delen ruimte TE HUUR aan. De ruimte is vanwege de hoge plafonds (tot ca. 5 meter) tevens uitstekend geschikt voor showroom, fotostudio of bedrijven uit de creatieve en IT-sector.

Oppervlakte:
De verhuurbare vloeroppervlakte overeenkomstig het NEN 2580 meetcertificaat van de ruimte bedraagt in totaal ca. 482 m².

Deelverhuur:
In overleg is de unit te splitsen in 2 zelfstandig te verhuren gedeelten met ieder hun eigen huisnummer (73 & 75), eigen entree en voorzieningen. Hierbij behoort een metrage vanaf ca. 200 m² tot de mogelijkheden, informeer naar de voorwaarden.

Voorzieningen/ installaties:
Het gebouw is intern geheel vernieuwd en strak afgewerkt. Bij de afwerking is gebruik gemaakt van duurzame materialen met luxe accenten.
De kantoorruimte is onder meer voorzien van:
- centraal afgesloten entree met bellentableau;
- trappenhuis en lift;
- hoge plafonds (tot ca. 5.02 meter) voorzien van daglicht;
- airconditioning en separate verwarming;
- alarmsysteem;
- dubbele toiletruimte (heren/dames);
- dubbele pantry (v.v. vaatwasser);
- te openen ramen voorzien van isolerende beglazing;
- dubbel dakterras bereikbaar via wenteltrap;
- marmeren vloer.

Bestemming:
Voor informatie en een uitgebreide bestemmingsomschrijving verwijzen wij u naar de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimtelijke Ordening.

Locatie & Bereikbaarheid:
Komt u met de auto? Het object is direct verbonden met de Rijkswegen A10 via de S116, S117 en S118. U kunt in parkeren op het terrein direct naast de kantoorruimte. De binnenstad van Amsterdam bereikt u via de IJ-tunnel eveneens in enkele minuten.

Komt u met de fiets? Vanaf Amsterdam CS is het object is ca. 12 minuten met de pont te bereiken.

Komt u met het openbaar vervoer? Via buslijn 38 (elke 15 min) is het object vanaf Station Noord goed bereikbaar.

Huurtermijn:
In overleg.

Opzegtermijn:
Wederzijds, met inachtname van een termijn van 12 maanden voor einde huurovereenkomst.

Contract:
Verhuurders model op basis van de standaard overeenkomst met bijbehorende algemene bepalingen zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (model 2015) aangevuld met het recht om bepalingen en bijzondere voorwaarden te kunnen wijzigen of toe te voegen.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd. Wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Bankgarantie/waarborgsom:
Huurder zal uiterlijk per datum sleuteloverdracht c.q. huuringangsdatum een bankgarantie conform standaard model ROZ stellen of waarborgsom voldoen ter grootte van 3 maanden huurverplichting incl. BTW.

BTW:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief te betalen BTW. Verhuurder is er bij de vastgestelde huurprijs van uitgegaan dat deze met BTW wordt belast. Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties zal verrichten. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten:
€ 13,- p/m² excl. BTW per jaar. Betreft een voorschotbedrag op basis van jaarlijkse nacalculatie, specificatie leveringen en diensten op aanvraag beschikbaar.

Oplevering:
In overleg.

Energielabel gebouw:
Volgt.

Bouwjaar:
1995

Bijzonderheden:
Goedkeuring verhuurder voorbehouden.

Voor vragen, nadere informatie en/of een afspraak tot bezichtiging kunt u contact opnemen met Brockhoff Bedrijfsmakelaars Amstelveen/Amsterdam: 020-5437373.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Looking for a MULTIFUNCTIONAL OFFICE SPACE with lots of daylight, a double ROOF TERRACE with stunning views over "the IJ" and a HISTORIC PLACE in the former shipyard "De Groene Draeck" in Amsterdam Noord?

General:
Located on the headland between the Tolhuis Canal and directly on the IJ, a former shipbuilding hall was rebuilt in 1995 under architecture into a unique multi-company building.
The name of the shed refers to the gift of the Dutch population built by the yard to Princess Beatrix on the occasion of her 18th birthday "De Groene Draeck". The concrete skeleton of the hall is still clearly visible on the outside.

In the building we offer on the 3rd floor a beautiful unit with beautiful windows, marble floor, large meeting room and various facilities in a flexible space for RENT. Due to the high ceilings (up to approx. 5 meters), the space is also ideal for showroom, photo studio or companies in the creative and IT sector.

Floor area:
The lettable floor area in accordance with the NEN-2580 measurement certificate for the room is a total of approximately 482 m².

Partial rental:
In consultation, the unit can be split into 2 independently rentable sections, each with its own house number (73 & 75), its own entrance and facilities. This includes a floor area of approx. 200 m², inquire about the conditions.

Facilities / installations:
The building has been completely renovated internally and has a sleek finish. The finish uses sustainable materials with luxury accents.
The office space includes:
- centrally closed entrance with doorbells;
- staircase and elevator;
- high ceilings (up to approx. 5.02 meters) with daylight;
- air conditioning and separate heating;
- alarm system;
- double toilet room (men / women);
- double pantry (with dishwasher);
- windows that can be opened with insulating glazing;
- double roof terrace accessible via spiral staircase;
- marble floor.

Location & Accessibility:
Are you coming by car? The property is directly connected to the A10 national roads via the S116, S117 and S118. You can park in the grounds directly next to the office space. You can also reach the center of Amsterdam via the IJ tunnel in a few minutes.

Are you coming by bike? The object is approximately 12 minutes by ferry from Amsterdam CS.

Are you coming by public transport? Via bus line 38 (every 15 minutes) the object is easily accessible from Station Noord.

Energy rating building:
Follows.

Destination:
For information and an extensive destination description, please refer to the municipality of Amsterdam, Spatial Planning department.

Lease Term:
In consultation.

Notice period:
Mutually, subject to a period of 12 months before the end of the lease.

Rental price indexing:
The rental price will be indexed annually. Change of the rental price takes place on the basis of the change in the price index figure according to the consumer price index (CPI) series of all households (2015 = 100), published by the Central Bureau of Statistics.

Bank guarantee / deposit:
The tenant will provide a bank guarantee in accordance with the standard ROZ model or deposit as much as 3 months of the lease obligation, including VAT, at the latest on the date of the key transfer or rental start date.

VAT:
All mentioned prices are exclusive of VAT. The landlord assumes that the fixed rental price will be charged with VAT. The tenant declares that he will perform at least 90% of sales taxed. If the tenant no longer meets this criterion at any given time, there will be a legal exemption from rental tax. In that case, the agreed rental price, excluding sales tax, will be increased in such a way that the lessor will be compensated for the financial disadvantage.

Delivery:
In consultation.

Contract:
Landlord model based on the standard agreement with associated general provisions as drawn up by the Real Estate Council (model 2015) supplemented with the right to change or add provisions and special conditions.

Service fee:
Specification available on request, concerns an advance amount based on annual settlement.

Particularities:
Approval landlord reserved.

For questions, further information and / or an appointment for viewing please contact Brockhoff Bedrijfsmakelaars Amstelveen / Amsterdam: 020-5437373.
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Bouwjaar 1995
Ligging Bedrijventerrein, Kantorenpark
Oppervlakte 482 m²
Parkeerfaciliteiten Naast het gebouw is in overleg gelegenheid tot parkeren, alsmede op straat (betaald).
Parkeerplaatsen 0
naar boven

Grasweg 73-75 bekijken

Bezichtiging plannen?

Plan afspraak
naar boven

Plan je route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis
naar boven

Bekijk meer panden in Amsterdamen omgeving

Bekijk alle panden die Brockhoff Makelaars in het aanbod heeft